Giá vé chương trình nghệ thuật

  
Để phục vụ nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2012 diễn ra từ ngày 07 - 15/4/2012, Ban tổ chức Festival Huế 2012 công bố giá vé xem các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2012 như sau:

Stt

Chương trình

ĐVT

Giá vé

01

Chương trình Khai mạc Festival Huế 2012

Đồng/vé

150.000

02

Chương trình Đêm Hoàng Cung

- Có dự yến tiệc Cung đình

Đồng/vé

600.000

- Không có dự yến tiệc Cung đình

Đồng/ 

60.000

03

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội

Đồng/vé

60.000

04

Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định

Đồng/vé

30.000

05

Chương trình Lễ hội Áo dài

Đồng/vé

150.000

06

Chương trình Bế mạc Festival Huế 2012

Đồng/vé

150.000

 

Trung tâm Festival
 Bản in]