Bảng giá vé Festival Huế 2010

  

 

BẢNG GIÁ VÉ FESTIVAL HUẾ 2010

 

STT

Loại vé

Địa điểm

Đơn vị tính

Giá bán

1

Chương trình Khai mạc (5/6)

Quảng trường Ngọ Môn

ĐVN / vé

100.000

2

Chương trình Đêm Hoàng Cung

Đại Nội

 

 

a. Có yến tiệc Cung đình (8/6 & 11/6)

ĐVN / vé

500.000

b. Vé chỉ xem biểu diễn (các đêm 5, 8, 11/6)

 

50.000

3.

Chương trình Nghệ thuật (các đêm 6, 7, 9, 10, 12/6)

Đại Nội

ĐVN / vé

50.000

4

Chương trình Nghệ thuật (6-12/6)

Cung An Định

ĐVN / vé

20.000

5

Lễ hội Áo dài (đêm 8/6)

Sân Hàm Nghi

ĐVN / vé

100.000

6

Chương trình Bế Mạc (13/6)

Cầu Gia Hội

ĐVN / vé

100.000

7

Chương trình Nghệ thuật “Vẻ đẹp Việt II” (đêm 6, 9, 11/6)

Hồ Tịnh Tâm

ĐVN / vé

50.000

8

Chương trình Huyền Thoại Sông Hương

Sông Hương

 

 

Thuyền Cung Đình

ĐVN / vé

800.000

Thuyền Rồng

ĐVN / vé

400.000

 

 

 Bản in]