Thừa Thiên Huế: cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,99%

  
Cập nhật:23/05/2016 11:26:43 SA
Báo cáo tổng hợp từ Ủy ban bầu cử tỉnh, đến 19h ngày 22/5 công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh kết thúc và thành công tốt đẹp với 878.036/878.079 cử tri trong danh sách toàn tỉnh đã đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,99%.

Trong đó, 100% cử tri 02 huyện Phong Điền và Nam Đông đã đi bỏ phiếu còn lại các huyện A Lưới, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế đều đạt 99,99% cử tri đi bỏ phiếu.

Ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, theo quy định, việc bỏ phiếu được chính thức bắt đầu từ 7h sáng, nhưng hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đều tổ chức khai mạc từ 6h (tại huyện miền núi Nam Đông và A Lưới tổ chức khai mạc từ 5h30 sáng). Sự tham gia đông đảo của cử tri Thừa Thiên Huế đã thể hiện rất cao ý thức trách nhiệm của mình trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của quê hương trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. 

Theo Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội; Ủy ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình, chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]