LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

  
Cập nhật:22/05/2016 2:35:03 CH
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Nhận thức sâu sắc vị trí và ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử, 100% Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày 22/5, tại hai tổ bầu cử cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, có 799/799 cử tri thuộc cơ quan Bộ chỉ huy, đơn vị trực thuộc và các đơn vị Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn đã hăng hái lên đường đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn để cán bộ, chiến sĩ phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu bầu ra những người tiêu biểu có đức, có tài, có trình độ, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, cũng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Binh Nhất Hồ Văn Lộc, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tâm sự: Tôi rất vinh dự và tự hào đây là lần thứ hai trong đời được cầm lá phiếu thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân trước sự kiện quan trọng của dân tộc và địa phương; tôi thấy mình phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên có đức, có tài, có trình độ bầu vào đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân các cấp để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”.


Sau 1 giờ tổ chức bầu cử, đúng 8 giờ có 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của các đơn vị đã đến bỏ phiếu và các tổ, các mũi trực sẵn sàng chiến đấu tổ bầu cử đã mang hòm phiếu di động đến để các đồng chí cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần cho việc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp./.             

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]