Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh

  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo Báo cáo số 51/BC-UBBC ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

Về kết quả bầu cử ĐBQH, đã bầu đủ 7 đại biểu. Tổng số cử tri trong danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh là 789.160 người (số cử tri nam: 383.630 người, số cử tri nữ: 405.530 người) trong đó, số cử tri trong danh sách đã tham gia bầu là 789.006 người, chiếm tỷ lệ 99,99%.

 

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đã bầu đủ 52 đại biểu. Tổng số cử tri trong danh sách bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 789.029 người (số cử tri nam: 383.123 người, số cử tri nữ: 405.906 người) trong đó, số cử tri trong danh sách đã tham gia bầu là 788.867 người, chiếm tỷ lệ 99,98%.

 

Kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện: Ở cấp huyện có 75 đơn vị bầu cử số lượng ứng cử viên: 458 người số đại biểu được bầu: 303 đại biểu số đại biểu trúng cử: 303 đại biểu tổng số đại biểu phải bầu thêm của từng cấp: 0 số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu dưới 50%: 0.

 

Kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu HĐND cấp xã: Ở cấp xã có 961 đơn vị bầu cử số lượng ứng cử viên: 5.867 người số đại biểu được bầu: 3.868 đại biểu số đại biểu trúng cử: 3.841 đại biểu tổng số đại biểu bầu thiếu: 27 đại biểu tổng số đại biểu phải bầu thêm của từng cấp: 0 số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu dưới 50%: 0.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]