Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023 Tuần  - 2023
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch
Phan Quý Phương
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch
Phan Quý Phương
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch
Phan Quý Phương
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch
Phan Quý Phương
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
Cả ngàyNGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Gặp mặt đầu năm tại VP UBND tỉnh
09:00Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết tại VPTU
14:30Dự gặp mặt kỷ niệm nhằm tri ân, ôn lại và tôn vinh những chiến công, thành tích đóng góp của lực lượng hậu cần
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
Buổi sángDự Lễ hội Vật truyền thống Làng Thủ Lễ
09:00Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết tại VPTU
Buổi chiềuĐi công tác
Phó Chủ tịch
Phan Quý Phương
08:00Gặp mặt đầu năm tại VP UBND tỉnh
Buổi chiềuĐi kiểm tra cơ sở
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
08:00Gặp mặt đầu năm tại VP UBND tỉnh
Buổi chiềuĐi kiểm tra cơ sở
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
07:00Dự gặp mặt đầu năm của Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại Bảo Lộc, Lâm Đồng
Xuất file