Từ ngày 9/12/2019 đến ngày 15/12/2019 Tuần  - 2019
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
07:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
13:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
14:00Dự Lễ khai trương Cổng DVC quốc gia
17:00Dự lễ đặt đá xây dựng Phòng khám từ thiện Kim Long
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
07:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
13:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
07:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
13:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
07:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
13:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
08:00Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
13:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
08:00Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
13:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
16:00Dự ký kết tài trợ Festival Huế 2020
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
13:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
08:00Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
13:30Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
07:30Nghe b/c tình hình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh và giải pháp nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh
10:00Tiếp xã giao Giám đốc điều hành Công ty Takatsu, Nhật Bản
13:30Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
Cả ngàyLàm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Buổi sángLàm việc tại cơ quan
13:30Kiểm tra các dự án tại khu kinh tế
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
07:30Nghe b/c sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết
09:00Họp nghe phương án xử lý vướng mắc trong công tác cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình tại xã Phong Hải
Buổi chiềuLàm việc tại cơ quan
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
07:30Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tại BCH Quân sự tỉnh
13:30Nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị xây dựng đề án thành phố trực thuộc Trung ương
15:30Nghe báo cáo lần 2 ngày Hội áo dài
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
Cả ngàyĐi công tác đến ngày 13/12/2019
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Làm việc với các đơn vị về công tác chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành công ty CP
Buổi chiềuĐi công tác
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
07:30Nghe báo cáo công tác triển khai kêu gọi đầu tư tại khu đất CC4
09:00Họp hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
14:00Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về bộ tiêu chí Xanh - Sạch – Sáng
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
07:30L/v với các đơn vị tham gia phát triển các dịch vụ đô thị thông minh và nghe báo cáo đề án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
13:30Nghe báo cáo Dự án xe điện, xe xích lô và APP thông minh
15:30Nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyĐi công tác
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
07:30L/v với các đơn vị tham gia phát triển các dịch vụ đô thị thông minh và nghe báo cáo đề án phát triển công nghiệp CNTT
13:30Nghe báo cáo Dự án xe điện, xe xích lô và APP thông minh
15:30Nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
08:00Nghe báo cáo Quy hoạch phân khu Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Vinh Hải và xã Vinh Hiền
09:30Nghe báo cáo Sân Golf Thủy Dương
Xuất file