Từ ngày 4/12/2023 đến ngày 10/12/2023 Tuần  - 2023
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
14:00Tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
08:00Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
08:30Dự khai mạc Hội thảo “Đào tạo Kỹ năng số cho Doanh nghiệp Du lịch xanh”
14:00Nghe báo cáo công tác tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số Huế 2023
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
08:00Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII t
14:00Dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13
14:00Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
08:00Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13
09:00Dự khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý khóa 1 dành cho các tỉnh Nam Trung Lào tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
14:00Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
08:00Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13
08:00Dự Lễ ký kết hợp tác đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giữa UBND huyện Nam Đông với Công CP Tập đoàn Quế Lâm
14:00Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết năm 2024
13:30Họp soát xét chuẩn bị nội dùng họp HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
08:00Dự Tọa đàm “Tinh hoa trong dịch vụ Ẩm thực và Khách sạn”
09:30Dự Khai mạc Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 32 – Procon Viet Nam 2023 và Kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Hue City 2023
13:30Dự Hội nghị Quân chính
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
07:50Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
13:30Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
07:50Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
13:30Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
07:50Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
08:00Dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (tại Đà Nẵng)
13:30Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
08:00Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
13:30Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Thanh Bình
08:00Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
13:30Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
17:00Dự Bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 32 – Procon Viet Nam 2023
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
08:00Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
13:30Dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII
Phó Chủ tịch
Hoàng Hải Minh
08:00Dự 25 năm thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
Xuất file