Phương án kiến trúc có mã số A162 - Vầng trăng sông Hương

  
Cập nhật:28/05/2016 3:12:58 CH

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Slide phương án kiến trúc: Vầng trăng sông Hương (mã số A162) ()
2 Thuyết minh phương án kiến trúc: Vầng trăng sông Hương (mã số A162) ()
3 Phiếu góp ý kiến ()
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
     

Thông báo

Lấy ý kiến về phương án kiến trúc công trình Cầu vượt sông Hương - Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, thành phố Huế

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lấy ý kiến về phương án kiến trúc công trình Cầu vượt sông Hương - Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, thành phố Huế.

20 phương án kiến trúc công trình Cầu vượt sông Hương sẽ được trình bày, giới thiệu tại Bảo tàng Văn hóa Huế (23-25 Lê Lợi, TP. Huế) và đăng tải trên Cổng Thông tin điển tử Thừa Thiên Huế (www.thuathienhue.gov.vn) để người dân đóng góp quan điểm, tiếng nói của mình, nhằm lựa chọn phương án tốt nhất, đảm bảo yêu cầu về chất lượng công trình, tính thẩm mỹ và giá trị cảnh quan trong phát triển tổng thể của đô thị Huế.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 30/5/2016 đến ngày 29/6/2016.

Nơi nhận Phiếu góp ý:

- Tại nơi trưng bày (Bảo tàng Văn hóa Huế, 23-25 Lê Lợi, thành phố Huế) 

- Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông (số 10 Phan Bội Châu, TP Huế) hoặc gửi qua số fax: 054.3821890 hoặc gửi qua email: ppmu_thuathienhue@yahoo.com.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế (qua email: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn).