PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri huyện Phú Vang: Người dân đã nhiều lần kiến nghị về việc di dời điểm trung chuyển rác thải tại xã Phú Hải, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết. Tiếp tục kiến nghị chỉ đạo sớm di dời, đảm bảo môi trường vệ sinh.
10/07/2023

Trả lời:

Ngày 22/8/2016, UBND huyện Phú Vang ban hành Quyết định số 2834/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Phú Vang giai đoạn 2020 định hướng đến 2025” với phương thức: Rác thải sinh hoạt sau khi được thu gom từ hộ gia đình chuyển đến các điểm đặt xuồng của các xã, thị trấn và UBND các xã, thị trấn hợp đồng với Công ty dịch vụ môi trường vận chuyển trực tiếp đến bãi xử lý rác thải của tỉnh trong ngày (không để tồn đọng quá 24 giờ, gây ô nhiễm môi trường).

Đề án của UBND huyện đã được tổ chức triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đã phát huy hiệu quả trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Do đó việc thu gom rác thải từ hộ gia đình ở các xã, thị trấn chuyển đến tập trung tại Trạm trung chuyển rác xã Phú Hải là không còn phù hợp với mô hình thu gom, vận chuyển xử lý rác thải theo đề án của huyện.

Để có cơ sở rà soát đồng bộ về tình hình vận hành Trạm trung chuyển rác xã Phú Hải, ngày 20/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp cùng Sở Xây dựng, UBND huyện Phú Vang, UBND xã Phú Hải tiến hành làm việc để thống nhất một số nội dung về công tác quản lý và vận hành Trạm theo đúng điều kiện hiện nay và tình hình thu gom, vận chuyển xử lý rác thải tại địa phương. Qua làm việc trao đổi thống nhất một số nội dung, cụ thể:

Để giải quyết công tác vệ sinh môi trường, các đơn vị thống nhất phương án tạm đóng cửa Trạm trung chuyển rác xã Phú Hải, không để người dân tiếp tục tập kết rác thải tại đây gây mẫu mỹ quan, ảnh hướng đến môi trường. UBND xã Phú Hải tiến hành thu dọn vệ sinh tại Trạm trung chuyển, làm hàng rào xung quanh công trình, quản lý khu vực này tránh tình trạng tái diễn việc người dân tập kết, đổ rác thải tại đây, đặc biệt là rác thải xây dựng và rác cồng kềnh.

Hiện nay, Trạm trung chuyển đã không còn phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh. Về lâu dài, giao UBND huyện Phú Vang, UBND xã Phú Hải nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi công năng của Trạm trung chuyển vận chuyển rác sinh hoạt đi xử lý thành điểm tập kết, trung chuyển các loại chất thải tái chế, tái sử dụng sau phân loại rác, điểm tập kết rác thải cồng kềnh theo quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh.

<< < 1 2 3 4 > >>