Phong Thu (Di tích đá mới)

  

Địa điểm: Xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Năm 1979, cán bộ khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học Huế) đã phát hiện được một chiếc bôn đá ở phía Đông ga Phò Trạch (Phong Thu – Phong Điền).

Bôn đá đã được mài toàn thân khá trau chuốt. vai bôn xuôi, thân dài và hơi cong, khum. Lưỡi mãi vát từ bụng ra lưng. Thiết diện ngang thân và lưng hình chữ nhật. Bôn dài 9,8cm (trong đó chuôi dài 2,4cm), vai rộng 2,8cm, lưỡi rộng 3,8cm, thân dày 1,4cm, góc lưỡi 300.

(Theo Bản đồ khảo cổ học Bình - Trị - Thiên thời đại đá và sơ kỳ kim khí).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ