Lễ hội làng Bún

  
 

- Tên

: Lễ hội làng Bún

- Loại lễ hội

: Dân gian

- Thời gian tổ chức

: 22/01 âm lịch

- Địa điểm tổ chức

: Đền thờ Bà Bún, làng Vân Cù, thị xã Hương Trà

- Đối tượng được tưởng niệm

: Người sáng lập ra làng bún

- Nội dung

: Nghi thức cổ truyền

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ