Lễ hội kỷ niệm các danh nhân lịch sử, văn hóa

  
 

- Tên

: Lễ hội kỷ niệm các danh nhân lịch sử, văn hóa

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: Ngày sinh, ngày mất các danh nhân

- Địa điểm tổ chức

: Các cơ sở văn hóa, giáo dục, hoặc các di tích ( lăng mộ, nhà thờ, nhà lưu niệm..)

- Đối tượng được tưởng niệm

: Các danh nhân lịch sử - văn hóa

- Nội dung

: Dâng hương, viếng mộ, tọa đàm, đọc tiểu sử...

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ