Lễ hội đón bằng công nhận di tích

  
 

- Tên

: Lễ hội đón bằng công nhận di tích

- Loại lễ hội

: Văn hóa

- Thời gian tổ chức

: Những ngày kỷ niệm lịch sử sau khi Bộ cấp bằng

- Địa điểm tổ chức

: Cơ quan bảo tàng và di tích được công nhận

- Đối tượng được tưởng niệm

: Chào mừng di tích được công nhận, nêu cao ý thức bảo vệ, tạo không khí vui tươi.

- Nội dung

: Lễ trao bằng. Hội rước bằng, xe hoa, thuyền hoa, văn nghệ, thể thao...

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ