Lễ hội đăng ký, lễ công nhận đạt chuẩn làng, tổ, cơ quan, đơn vị văn hóa chuẩn

  
 

- Tên

: Lễ hội đăng ký, lễ công nhận đạt chuẩn làng, tổ, cơ quan, đơn vị văn hóa chuẩn

- Loại lễ hội

: Văn hóa

- Thời gian tổ chức

: Những ngày kỷ niệm lịch sử

- Địa điểm tổ chức

: Đơn vị đăng ký, đạt chuẩn

- Nội dung

: Lễ đăng ký. Lễ trao bằng công nhận. Hội rước bằng, xe hoa, thuyền hoa, văn nghệ, thể thao...

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ