Lễ hội cầu ngư ở xã Quảng Công

  
 

- Tên

: Lễ hội cầu ngư

- Loại lễ hội

: Dân gian

- Thời gian tổ chức

: 18/3

- Địa điểm tổ chức

: Đình làng xã Quảng Công, huyện Quảng Điền

- Đối tượng được tưởng niệm

: Lễ cúng thần ngư, cầu được mùa

- Nội dung

: Nghi thức cổ truyền. Hội đua thuyền trên biển

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ