Lễ hội cầu ngư làng Thái Dương Hạ

  
 

- Tên

: Lễ hội cầu ngư

- Loại lễ hội

: Dân gian

- Thời gian tổ chức

: 9/01/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Đình làng Thái Dương Hạ, thị xã Hương Trà

- Đối tượng được tưởng niệm

: Thần ngư

- Nội dung

: Nghi thức cổ truyền. Đua ghe. Làm trò đánh cá giả

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ