Lễ hội cầu Ngư ở làng An Bằng

  
 

- Tên

: Lễ hội cầu Ngư ở làng An Bằng

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: Tháng 5/ ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang

- Đối tượng được tưởng niệm

: Cầu mưa thuận gió hòa, được mùa

- Nội dung

: Lễ tế theo nghi thức cổ truyền. Đua nghe trên biển

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ