Lễ hội cầu Ngư ở Thị trấn Thuận An

  
 

- Tên

: Lễ hội cầu Ngư ở Thị trấn Thuận An

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 12/01/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang

- Đối tượng được tưởng niệm

: Cầu mưa thuận gió hòa, được mùa tôm cá

- Nội dung

: Lễ tế theo nghi thức cổ truyền. Trò chơi dân gian đánh bắt cá, đua thuyền, múa hoa đăng, văn nghệ

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ