Lễ hội A Riêu Ping (Lễ cải táng hay còn gọi là ngày cúng giỗ)

  
 

- Tên

: Lễ hội A Riêu Ping (Lễ cải táng hay còn gọi là ngày cúng giỗ)

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: Trong tuần tháng 7 hoặc tháng 8 âm lịch

- Địa điểm tổ chức

: Thương quy tụ tại 1 điểm được già làng ưng chọn

- Đối tượng được tưởng niệm

: Giỗ những nguời đã chết

- Nội dung

: Cúng lễ, làm nhà mồ mới. Thổi khèn, đánh chiêng trống và múa hát. Có mời các làng bạn cùng dự.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ