Lễ giỗ tổ nghề Kim hoàn

  
 

- Tên

: Lễ giỗ tổ nghề Kim hoàn

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 7/2 và 27/2 Âm lịch

- Địa điểm tổ chức

: Lăng mộ và Nhà thờ tổ nghề Kim hoàn

- Đối tượng được tưởng niệm

: Tổ sư nghề kim hoàn là Cao Đình Độ và Cao Đình Hương

- Nội dung

: Viếng lăng mộ và cúng lễ tại Từ đường Họ Kim Hoàn

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ