Lễ đại triều ở điện Thái Hòa

  

 

- Tên

Lễ đại triều ở điện Thái Hòa

- Loại lễ hội

Truyền thống

- Thời gian tổ chức

   Mỗi tháng hai lần vào ngày mồng một và ngày rằm.

- Địa điểm tổ chức

   Điện Thái Hòa

- Nội dung

Nghi thức cổ truyền

 

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ