Lễ Giỗ tổ nghề Đúc đồng

  

- Tên

: Lễ Giỗ tổ nghề Đúc đồng

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 2&3 tháng 7 âm lịch

 

- Địa điểm tổ chức

   : Nhà thờ Họ Nguyễn Kinh Nhơn

 

- Nội dung

: Tế lễ, dâng hương, viếng mộ

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ