Lễ Cúng rẫy

  
 

- Tên

: Lễ Cúng rẫy

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: Một buổi đầu Hạ

- Địa điểm tổ chức

: Tại rẫy, huyện Nam Đông

- Đối tượng được tưởng niệm

: Cầu được mùa

- Nội dung

: Nghi thức cúng lễ đơn giản

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ