Lễ Cúng láu mới

  
 

- Tên

: Lễ Cúng láu mới

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 1 ngày tháng 11/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Nhà riêng người dân tộc Ka Tu ở huyện Nam Đông

- Đối tượng được tưởng niệm

: Thổ thần

- Nội dung

: Nghi thức cổ truyền dân tộc Ka Tu. Ăn mừng được mùa

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ