Lễ Cầu Tài, Cầu Lộc

  
 

- Tên

: Lễ Cầu Tài, Cầu Lộc

- Loại lễ hội

: Dân gian

- Thời gian tổ chức

: Tháng 6 âm lịch 

- Địa điểm tổ chức

: Sông Hương

- Nội dung

: Cúng lễ theo nghi thức dân gian

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ