Hội thi thả diều

  
 

- Tên

: Hội thi thả diều

- Loại lễ hội

: Văn hóa

- Thời gian tổ chức

: 26/3 hoặc dịp hè

- Địa điểm tổ chức

: Quảng trường Ngọ Môn

- Nội dung

: Thi thả diều phẳng (bẹt) không có bụng và diều mô hình.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ