Hội đua thuyền ở làng Thủ Lễ

  
 

- Tên

: Hội đua thuyền

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 15/10/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Đình làng Thủ Lễ, huyện Quảng Điền

- Đối tượng được tưởng niệm

: Cầu được mùa

- Nội dung

: Nghi thức cổ truyền. Đua thuyền trên sông Thủ Lễ

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ