Hội Hoa đăng

  
 

- Tên

: Hội Hoa đăng

- Loại lễ hội

: Văn hóa

- Thời gian tổ chức

: 15/4/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Sông Hương, sông An Cựu

- Nội dung

: Thả đèn trên sông vào ba đêm

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ