Hội Đu tiên

  
 

- Tên

: Hội Đu tiên

- Loại lễ hội

: Dân gian

- Thời gian tổ chức

: Giêng/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Đình làng Phước Yên, An gia, huyện Quảng Điền

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ