Hội Đu ở làng Thế Chí Tây

  
 

- Tên

: Hội Đu

- Loại lễ hội

: Dân gian

- Thời gian tổ chức

: Mồng2 &3 Tết

- Địa điểm tổ chức

: Làng Thế Chí Tây, huyện Phong Điền

- Nội dung

: Thi Đu

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ