Hội Đâm trâu

  
 

- Tên

: Hội Đâm trâu

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: Đầu năm ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Nhà Gươl, huyện Nam Đông

- Nội dung

: Nghi thức cỏ truyền dân tôc Ka Tu. Ăn mừng Tết mới

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ