Đình làng Dạ Lê Thượng - Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh

  

Địa chỉ: phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đình Dạ Lê Thượng mang đậm phong cách kiến trúc đình dân gian vùng ngoại đô Huế, với dấu ấn, bóng dáng gần gũi của tổ chức không gian kiến trúc nhà vườn đặc trưng xứ Huế, phần nào chịu ảnh hưởng của kiến trúc cung đình mặc dù đã được sửa chữa, trùng tu nhiều lần.

Đình làng Dạ Lê Thượng là di sản văn hóa vật thể có giá trị kiến trúc dân gian truyền thống phản ánh mối quan hệ, ảnh hưởng, sự giao thoa kiến trúc dân gian và kiến trúc cung đình trong tiến trình lịch sử.

Đình làng Dạ Lê Thượng đã gắn bó mật thiết với người dân trong quá trình hình thành và phát triển của làng, nơi thờ các vị tổ có công khai canh, khai khẩn lập làng và các vị có công với nước, với làng, nơi diễn ra lễ Xuân tế và Thu tế hàng năm và các sinh hoạt văn  hoá cộng đồng khác. Do đó, ngoài giá trị văn hoá vật thể, đình còn là nơi chứa đựng những giá trị văn hoá phi vật thể.

Đình Dạ Lê Thượng còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của nhân dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, những chiến công oanh liệt đó đã viết nên những trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân thị xã Hương Thủy nói riêng và của Thừa Thiên Huế nói chung. Với những giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu đó, Đình Dạ Lê Thượng xứng đáng được bảo tồn, xếp hạng. Là "vật chứng", "nhân chứng" quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống cho mọi tầng lớp quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thanh, thiếu niên ở địa phương.

Đình Dạ Lê Thượng được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh theo Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 17/10/2007.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ