Đình Hà Thanh - Di tích lịch sử cấp tỉnh

  

Địa chỉ: xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang

Đình Hà Thanh là một trong những ngôi đình được xây dựng dưới thời các chúa Nguyễn, nằm ở vị trí trung tâm của làng Hà Thanh. Quá trình xây dựng đình gắn với quá trình thành lập làng Hà Thanh, ngôi đình đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình mở mang bờ cõi thuộc xứ Đàng Trong vào những năm cuối thế kỷ XVI..Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đình Hà Thanh cùng với các khu vực lân cận là những nơi đã diễn ra nhiều hoạt động yêu nước của các tầng lớp Nhân dân. 

Đình Hà Thanh ngoài chức năng chính là thờ thành hoàng, vị thần. mà còn là ngôi nhà chung làm nơi hội họp, nơi diễn ra các sinh hoạt văn hoá xã hội của cư dân trong làng, gắn bó con người với quê hương và tạo nên sức mạnh đoàn kết mọi tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này, đã thể hiện rõ qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân Hà Thanh đã có nhiều đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của quê hương đất nước. Tóm lại, với những giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử và văn hóa, đình Hà Thanh là hình mẫu của hệ thống đình làng trên đất Thừa Thiên Huế, có vị trí đáng kể trong hệ thống thiết chế văn hóa dân gian cổ truyền, một bộ phận không thể tách rời với nền văn hóa tín ngưỡng, dân gian mang đặc trưng văn hóa Huế.

Hằng năm, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng đã diễn ra tại đình, nhằm tri ân các vị tiền hiền, đồng thời qua đó góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của cha ông, khơi dậy niềm tự hào quê hương, đất nước. Thông qua các hoạt động vừa mang bản sắc văn hóa truyền thống vừa có ý nghĩa lịch sử vừa góp phần vào thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng trên nền tảng kế thừa và phát huy giá trị văn hóa dân tộc của cư dân nơi đây.

(Đình Hà Thanh đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xếp hạng là di tích lịch sử cấp Tỉnh theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 21/3/2024)./.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ