Địa điểm trận chiến thắng Thanh Hương - Mỹ Xuyên (Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh)

  

Thuộc xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trận chống càn Thanh Hương - Mỹ Xuyên (từ ngày 11/3-13/3/1951) ta đã tiêu diệt hơn 1500 tên địch, bắt sống 100 tù binh, 2/3 lực lượng cơ động ứng chiến liên tỉnh của địch bị diệt vong.

Chiến thắng Thanh Hương - Mỹ Xuyên là một trong những chiến thắng có ý nghĩa lớn. Trung ương Đảng và Bác Hồ rất phấn khởi trước thắng lợi này. Ngày 19 tháng 3 năm 1951 Bác Hồ gửi thư khen bộ đội và đồng bào Bình Trị Thiên đánh một trận khá, thắng lợi ấy là do sự dũng cảm của bộ đội, lòng hăng hái của toàn dân, và sức đoàn kết của quân dân chính, Người ân cần dặn dò: “...Nhưng quân và dân chớ vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch. Trái lại chúng ta phải cố gắng hơn nữa và phải nhớ rằng: Chiến lược của ta ở Liên khu IV vẫn du kích chiến là chính, vận động chiến là phụ. Cộng nhiều thắng lợi nhỏ thành thắng lợi to và phải nhớ rằng: Kháng chiến là trường kỳ gian khổ mới đến thắng lợi hoàn toàn...”.

Di tích lịch sử cách mạng Địa điểm chiến thắng Thanh Hương, xã Điền Hương, huyện Phong Điền được xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ