Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan

  

Địa chỉ: xã Thuỷ An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) từ năm 1901 đến năm 1922 tại triền phía Tây núi Bân (núi Tam Tầng). Năm 1922, mộ của bà đã được cô Nguyễn Thị Thanh (chị gái Bác Hồ) cải táng đem về quê nhà.

Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được sự giúp đỡ của Công ty Liên hiệp Xuất nhập khẩu Thừa Thiên Huế đã xây dựng nhà bia tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan ngay tại vị trí mai táng của bà trước đây.

Nhà bia tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan tại núi Bân

Nhà bia được xây theo kiến trúc truyền thống gồm 4 trụ, bốn mái. Mái ngói ciment theo kiểu ngói âm dương. Đường nóc có “lưỡng long triều nguyệt”, bốn đầu đao có bốn con rồng quay đầu theo kiểu “hồi long”. Bia đá được đặt ở chính giữa nhà bia. Bao quanh nhà bia là sân bia, xung quanh nhà bia trồng thông và hoa sứ.

Di tích lưu niệm địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 28/10/2008.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ