Địa điểm di tích Bộ Lễ

  

Địa điểm: Hiện nay di tích Bộ Lễ không còn nữa, vị trí Thượng Thư đường Bộ Lễ nay là số nhà 39 - Nguyễn Chí Diểu - Huế. Địa điểm di tích Bộ Lễ nằm tại phường Thuận Thành (nay là phường Đông Ba), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Là nơi ông Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) làm quan Thừa Biện những năm 1906 - 1909. Địa điểm di tích này gắn liền với giai đoạn lần thứ 2 Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng anh theo cha sống, lao động và học tập và tham gia các hoạt động yêu nước tại Huế.

Bộ Lễ được xây dựng từ năm Gia Long thứ 5 (1806) ở phường Nhâm Hậu với ngôi nhà 3 gian, 2 chái. Đến năm Gia Long thứ 8 được xây dựng lại cùng với sáu bộ ở hai phường Nhâm Hậu, Tích Thiên (nay là phường Thuận Thành, Huế)). Mỗi bộ đều có năm tòa công đường. Phía trước là Thượng Thư đường, nằm dọc lô đất phía sau là Tả Tham tri, Hữu Tham tri, Tả Thị lang, Hữu Thị lang. Nhà được xây dựng kiên cố cột gỗ, tường gạch, lợp ngói.

Khoa thi Hội năm Tân Sửu 1901 ông Nguyễn Sinh Sắc đậu Phó Bảng, nhưng thấu hiểu cảnh quan trường của thời nô lệ mất nước, ông không muốn ra làm quan. Lấy cớ  bận chăm sóc tuổi già cho mẹ vợ (là cụ Nguyễn Thị Kép), ông xin triều đình ở lại quê nhà. Sau khi cụ Nguyễn Thị Kép qua đời, không còn lý do từ chối, tháng 5 năm 1906 ông cùng 2 con từ giã quê hương lên đường vào Huế nhậm chức. Triều đình Huế bổ nhiệm cho ông chức Thừa biện Bộ Lễ trông coi việc học ở trường Quốc Tử Giám. Từ đó Bộ Lễ đã gắn liền với những vui buồn, trăn trở của ông trong chốn quan trường ở đất kinh đô. Hàng ngày ông luôn phải chứng kiến sự chèn ép của thực dân với triều đình, sự bon chen xu nịnh trong chốn quan trường, sự bóc lột hà hiếp nhân dân của đám quan đương nhiệm, ông đã chua xót rút ra kết luận: \"Quan trường thị nô lệ trung chi nô lệ hựu nô lệ” (Quan trường là nô lệ trong đám người nô lệ lại càng nô lệ hơn)… Những tâm tư của ông ở chốn quan trường và về vận mênh của đất nước luôn được Nguyễn Tất Thành cảm nhận, chia sẻ một cách sâu sắc. Và cũng chinh từ đó đã nhen nhóm, nhân lên lòng căm thù thực dân - phong kiến trong tâm hồn người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.

Hiện nay di tích Bộ Lễ không còn nữa, vị trí Thượng Thư đường Bộ Lễ nay là số nhà 39 - Nguyễn Chí Diểu - Huế. Du khách có điều kiện qua đây vẫn thấy một địa điểm di tích gắn liền với những kỷ niệm về người cha kính yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách và tư tưởng yêu nước của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ