Địa điểm Mít tinh Mỹ Lợi - di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh

  

Địa chỉ: xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc

Mỹ Lợi là nơi thành lập lực lượng Tự vệ Đỏ, tổ chức nhiều cuộc Mít tinh, phong trào biểu tình chống dự án thuế mới, đòi tự do dân chủ… Đây còn là nơi làm việc và đóng trụ sở của các cơ quan, trường học, như: Ty Công an, Tòa án tỉnh đóng tại thôn 3, Ty Giáo dục, Trường Trung học kháng chiến Lâm Mộng Quang, Việt Minh Bạch Vân… Từ những người con ưu tú của Vinh Mỹ đã giác ngộ lý tưởng cách mạng, đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ, đấu tranh để thoát khỏi chế độ thực dân, phong kiến. Trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhân dân Vinh Mỹ nói riêng và Nhân dân các xã khu 3, Phú Lộc nói chung đã cho thấy sự sáng tạo, chủ động, nhạy bén trong việc thực hiện chủ trương khởi nghĩa, giành chính quyền của cấp trên. Hơn nữa, việc giành chính quyền sớm đã cho phép người dân Vinh Mỹ, khu 3 tham gia vào việc giành chính quyền ở huyện lỵ Phú Lộc, qua đó đóng góp một phần công sức vào thành quả cách mạng chung của huyện và tỉnh.

Với thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, người dân Vinh Mỹ đã góp phần chặt đứt xiềng xích nô lệ của thực dân và áp bức của phong kiến. Sự kiện này đưa họ từ thân phận nô lệ bị áp bức trở thành những con người tự do thực sự. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Nhân dân Vinh Mỹ vẫn đứng vững trong mưa bom, lửa đạn của kẻ thù, tượng trưng cho sức chiến đấu kiên cường bất khuất của dân làng Mỹ Lợi đi theo cách mạng cho đến ngày toàn thắng. Những sự kiện lịch sử diễn ra tại Mỹ Lợi đã tô thắm thêm truyền thống yêu nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Việc xây dựng Bia tưởng niệm Địa điểm Mít tinh Mỹ Lợi thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và Nhân dân xã Vinh Mỹ đối với công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc. Đây là biểu tượng của hoà bình, của lòng yêu nước, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, là địa chỉ đỏ cho lớp lớp thế hệ con cháu mai sau học tập, noi gương thế hệ đi trước, từ nền tảng đó từng bước xây dựng và bảo vệ đất nước ta ngày một cường thịnh.

Địa điểm Mít tinh Mỹ Lợi được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xếp hạng là di tích lịch sử cấp Tỉnh (lưu niệm sự kiện) theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 21/3/2024./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ