Di tích lịch sử cách mạng địa điểm Hội nghị Nam Dương - Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh

  

Di tích lịch sử cách mạng địa điểm Hội nghị Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền là địa điểm diễn ra hội nghị Tỉnh ủy ngày 25/3/1947. Sau khi mặt trận Huế bị vỡ, đồng chí Nguyễn Chí Thanh lúc ấy là Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chủ trì hội nghị vào ngày 25/3/1947, nhằm kiểm điểm và rút kinh nghiệm, củng cố lực lượng kháng chiến. Với tầm nhìn chiến lược, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã nhận định đầy tin tưởng: “Mất đất chưa phải là mất nước, chúng ta cần phải tranh thủ từng thôn, từng người dân, chết không rời cơ sở, chúng ta nhất định thắng”. Nhờ vậy, đã tập hợp nhân dân bước vào cuộc kháng chiến với tâm thế mới, đưa cách mạng đi đến thắng lợi. Hiện nay, do trải qua thời gian dài nên ngôi nhà diễn ra Hội nghị Nam Dương không còn nữa mà chỉ còn lại một số ít vật dụng như: nồi đồng, phèn la, cái giếng cùng với bể nuôi cá.

Địa điểm Hội nghị Nam Dương được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh theo Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 29/10/2008.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ