Khách sạn - nhà hàng

Thanh Lịch Huế
Địa chỉ: 59 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, Thành phố Huế Điện thoại: 84 234 3877877 Fax: 84 234 382597

Truy cập thông tin tại https://www.thanhlichhotel.com.vn/

 Bản in]
Các bài khác
     
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ