Khách sạn - nhà hàng

Thái Bình II
Địa chỉ: 02 Lương Thế Vinh, Tp Huế
Điện thoại: 3827561
Fax: 3827560

 Truy cập thông tin khách sạn Thái Bình II tại http://www.thaibinhhotel-hue.com/

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ