Khách sạn - nhà hàng

Midtown Huế
Địa chỉ: 29 Đội Cung
Điện thoại: 6260888
Fax: 6260666

 Truy cập thông tin tại https://midtownhotelhue.com

 

 Bản in]
Các bài khác
     
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ