Khách sạn - nhà hàng

Cherish
Địa chỉ: 57 - 59 Bến nghé, Huế
Điện thoại: 3943943
Fax: 3942942

Truy cập thông tin tại https://cherishhotel.com/vi/ 

 Bản in]
Các bài khác
     
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ