CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
277/KH-UBND
Ngày ban hành:
25/12/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác