CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
181./KH-UBND
Ngày ban hành:
30/07/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác