CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
6882/UBND-VH
Ngày ban hành:
03/08/2020
Người ký:
Nguyễn Đình Bách
Trích yếu:
Về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bện COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác