CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
08/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
03/08/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác