CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
6752/UBND-CT
Ngày ban hành:
30/07/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
Về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp khai báo y tế toàn dân
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác