CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
179/KH-UBND
Ngày ban hành:
28/07/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác