CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
172/KH-UBND
Ngày ban hành:
20/07/2020
Người ký:
Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác