CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
169/KH-UBND
Ngày ban hành:
15/07/2020
Người ký:
Phan Thiên Định
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Kế hoạch
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác