CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
5668/UBND-NN
Ngày ban hành:
01/07/2020
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
V/v triển khai thi hành văn bản pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác